Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 1. Formål


Lovtekst

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 1
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Formålet med forskriften er å sikre at elevenes miljø i skolen ivaretas. Forskriften får ikke anvendelse for de ansattes miljø, de ansatte vil være omfattet av arbeidsmiljøloven. Med elevenes miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet, både i innendørs arealer og på uteområder som ligger på skolens eiendom, i umiddelbar tilknytning til denne og andre områder som virksomheten drives på. Forskriften vil også gjelde når elevene er på utflukter og turer. Formålsparagrafen understreker betydningen av at elevenes skal ha et helsefremmende miljø og ikke bare beskytte mot risikoforhold.

Formålsparagrafen innebærer at helsefaglig kompetanse involveres sammen med teknisk, pedagogisk og planfaglig kompetanse når skolen planlegges, drives og vedlikeholdes.