Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Rehabilitering etter covid-19

I dette kapittelet gis det råd til helsepersonell om ivaretakelse av rehabiliteringsbehov etter covid-19 sykdom. Behovet for rehabilitering er spesielt stort for de som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp, men disse rådene retter seg også til pasienter med vedvarende funksjonsproblemer etter mild eller moderat sykdom, som ikke har vært innlagt på sykehus.

Se webinar om rehabilitering etter covid-19 her.

Hovedprinsippet i rådene er at pasientene følges opp av sin fastlege, og at pasienter med behov for rehabilitering etter en covid-19 sykdom skal følge vanlig rehabiliteringsforløp. Fastlegen følger ordinære rutiner med mulig bistand fra annet tverrfaglig personell i kommunen.

Alvorlighetsgrad av sykdomssymptomer og funksjonsproblemer vil variere fra pasient til pasient og behandlingstilbudet må derfor tilpasses den enkeltes behov. Rehabilitering kan foregå i både spesialist- eller primærhelsetjenesten, eller hjemme ved hjelp av velferdsteknologi og digitale verktøy. 

Covid-19 er en ny sykdom, og det finnes derfor begrenset forskningsbasert kunnskap om rehabiliteringstiltak og -behov hos denne pasientgruppen. Rådene er derfor utarbeidet på basis av erfaring i relevante kliniske miljøer og pågående prosjekter, internasjonale kilder og forskning på antatt sammenlignbare tilstander.

Arbeidsgruppen som har bistått Helsedirektoratet i arbeidet med disse rådene har bestått av klinikere fra både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt brukere. Rådene er dynamiske og vil revideres fortløpende i lys av ny kunnskap om pasientgruppen. 

Deltagere i arbeidsgruppen:

  • Gro E Aasland (Klinikksjef, Sykehuset Vestfold HF, Leder av sekretariat)
  • Mari Klokkerud (Leder for Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus HF, Medlem av sekretariat)
  • Brede Solberg (Brukerrepresentant)
  • Tom Rosenvinge (Brukerrepresentant)
  • Christina Stangeland Fredheim (Fastlege, Spesialist i allmennmedisin, Fredrikstad kommune)
  • Ståle Mathiassen (Overlege, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Stavanger sykehus HF)
  • Linda Nilsen Augland (Sykepleier, Master i avansert klinisk sykepleie, Larvik kommune)
  • Elin Wathne (Direktør for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune)
  • Elin Marita Segtnan Ytterstad (Avdelingsoverlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger)

Sist faglig oppdatert: 18. desember 2020