13. Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner

Lokale tiltak

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

13.1 Frivillige organisasjoner

Sist faglig oppdatert: 12. oktober 2020