9. Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering

Lokale tiltak

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Sist faglig oppdatert: 09. oktober 2020