4.3. Nyfødtscreening

Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente eller adoptivbarn under 18 år som kommer til Norge fra land som ikke har de samme screeningtilbudene for nyfødte, bør tilbys Nyfødtscreening.

Mer informasjon finnes på Nyfødtscreeningens nettsider (oslo-universtitetssykehus.no)

Sist faglig oppdatert: 07. november 2019