4. Syn (§§ 9-13 helsekrav til førerkort)

Her er det en ingress.

Helsedirektoratet ber kriseledelser i regionale helseforetak (RHF) / helseforetak (HF) og kommuner om å:

  • organisere seg med stedfortreder for funksjon over tid
  • gjøre seg kjent med sin virksomhets beredskapsplan
  • tilse at kriseledelse i RHF/HF og kommuner er i regelmessig dialog med hverandre for å samarbeide om helsehjelpen til befolkningen
  • ha dialog med sine operative ledelser i sykehus, legevakter, fastleger og kommunale institusjoner for oversikt over helsehjelp kapasitet, for å fange opp utfordringer og sikre at både koronasmittede og vanlige befolkning gis forsvarlig tilbud om helsehjelp

Sist faglig oppdatert: 14. oktober 2019