Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Testing ved grenseoverganger

I møte med virusutbruddet har myndighetene innført testing ved grenseoverganger som et tiltak, og etablert en tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader.

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd, må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 645 millioner kroner i 2021

Referanse: Prop. 79 S (2020–2021)

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke kommunenes kostnader til etablering og drift av teststasjoner ved relevante grenseoverganger. Ordningen er en del av den nasjonale strategien for testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene.

Hvem kan søke?

Kommuner med teststasjoner som omfattes av den nasjonale ordningen for teststasjoner kan søke om tilskudd. Hvilke kommuner som omfattes, framgår av vedlagte oversikt:

Kommuner med teststasjoner (PDF)

Søknad og attestering

Kommunene søker etterskuddsvis måned for måned eller samlet for flere måneder. Søknader mottatt innen 20. i måneden vil bli behandlet samlet.

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverkets pkt. 3. Utover dette skal kommunen innen 1. april neste år levere attest fra revisor, som bekrefter at opplysningene i søknadene var riktige.

Først publisert: 18.11.2020 Sist faglig oppdatert: 22.02.2021

Kontakt

Oyvind.Alseth@helsedir.no