Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 4 millioner kr i 2021

Referanse: Kapittel 761 post 79 Prp 1 S Helse- og omsorgsdepartementet. Utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning.

Mål for ordningen

Målet er å bidra til spredning og implementering av kunnskap opparbeidet og utprøvd i foregående fase av satsingen, slik at velferdsteknologiske løsninger skal kunne bli en del av tjenestetilbudet til barn og unge. 

Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Utprøvingen går nå over i en spredning- og implementeringsfase. Erfaringsrapport fra foregående fases utprøving 
Målet er minst ett godt eksempel i alle fylker  hvor velferdsteknologi er integrert i tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og tilbys på lik linje med andre tjenester til målgruppen. 

Målgruppen er barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

Hvem kan søke?

Kommuner

Vertskommuner for USHT (Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester) kan også søke tilskudd over denne ordningen.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier er beskrevet i regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. 

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Først publisert: 08.11.2019 Sist faglig oppdatert: 01.12.2020

Kontakt

Elisabeth.Djonne@helsedir.no / 957 78 408