Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Mål for ordningen 

Økt antall fastleger, redusert antall ledige fastlegeavtaler og økt stabilitet blant leger i kommuner som har utfordringer med å rekruttere leger. 

Målgruppe

Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i allmennlegetjenesten

Tilskuddsregelverk

Last ned regelverket (PDF)

Med forbehold om stortingets budsjettvedtak kan tilskudd til ALIS-avtale følge den enkelte lege i spesialisering i inntil 4 år.

Krav til søker og søknad

 • Tilskuddet er rettet mot kommuner
 • Søker må redegjøre for rekrutteringsutfordringer i allmennlegetjenesten og konkretisere hva slags tiltak det søkes om midler til
 • Søker må legge fram plan for tilrettelegging av ALIS-avtaler og stabiliseringstiltak i allmennlegetjenesten
 • I søknad må det tydelig beskrives hvordan tildelingskriteriene skal oppfylles, se punkt 6 i regelverket
 • Søknader som kommer etter søknadsfristen avvises
 • Søker må legge inn budsjett med egenfinansiering per tiltak i dette dokumentet (XLSX)

Krav til rapportering

Utfylt rapporteringsskjema (XLSX)

Kriterier for måloppnåelse: 

 • Antall nye fastlegeavtaler/stillinger i kommunen
 • Antall ALIS-avtaler

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: 
  Tilskuddsmottakere får brev med tilskuddstildeling eller avslag. 

 

Først publisert: 03.04.2019 Sist faglig oppdatert: 05.04.2019