Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Økonomisk belønningsordning for kommuner som innfører fritt brukervalg

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)


Beløp: 4 millioner kroner
Referanse: Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2019 – 2020), jf. Innst. 11 S (2019 – 2020), er bevilgningen økt med 4 mill. kroner til en økonomisk belønningsordning for kommuner som innfører fritt brukervalg. Stortinget har vedtatt at de åtte første kommunene som gjør dette skal bevilges 500 000 kroner hver.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å belønne kommuner som innfører fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenesten. Ordningen retter seg mot fritt brukervalg for brukere av institusjoner og hjemmebasert tjenester. 

Ordningen skal bidra til å forbedre kvaliteten i omsorgstjenestene basert på brukernes behov ved at brukere får god informasjon om og mulighet til å benytte seg av valgmulighetene som tilbys av omsorgstjenester i kommunene.

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse, se regelverket.

Tilskuddet tildeles de åtte første kommunene som søker og som oppfyller kriteriene. De åtte første kommunene som innfører fritt brukervalg skal bevilges 500 000 kroner hver.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Først publisert: 14.04.2020 Sist faglig oppdatert: 14.04.2020

Kontakt

Hyesun.Lee@helsedir.no

Tlf. 468 80 186