Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Mobilisering mot ensomhet

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 18,3 mill. NOK i 2020

Referanse:  Kapittel 0714 post 79 St prp. 1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet er å utvikle og iverksette effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen.  

Målgrupper er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet. 

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) og bedrifter kan søke om å få tilskudd.

Søkere kan samarbeide om en felles søknad eller søke hver for seg.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Søknadene vil bli skjønnsmessig vurdert med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.
­

Tillegg og presiseringer: 

 • ­Tiltakene skal være landsdekkende og ha overføringsverdi
 • Det forutsettes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene
 • Det forutsettes at tilskuddsmottaker stiller seg til disposisjon for evaluator

Viser videre til regelverket for informasjon om tilskuddsberegning.

Det gis ikke tilskudd til:

 • ­    Enkeltstående arrangement
 •     Investeringer, inventar og utstyr eller kjøp/leasing av transportmidler
 • ­    Ordinær drift, herunder allerede etablerte tilbud til målgruppen
 • ­    Kun kartlegging av aktiviteter/tiltak i kommunen/bydelen eller målgruppens      behov og ønsker
 • ­    Kun kursvirksomhet, opplæringstiltak o.l.
 • ­    Ulike former for arbeidstreningstiltak, praksisplasser o.l.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Først publisert: 08.09.2020 Sist faglig oppdatert: 08.09.2020 Se tidligere versjoner