Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: inntil 4 mill. kroner samlet til denne ordningen og ordningen Videreutdanning for tannpleiere ved Høgskolen i Sørøst-Norge i 2021. 

Referanse: Kap. 770, post 70 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Øke kompetansen i tannhelsetjenesten, samt styrke tannpleiernes rolle i det generelle folkehelsearbeidet. Styrke folkehelsekompetanse, samt tannpleierfaglig kompetanse i fylkeskommunen.

Hovedmålgruppe: 
Fylkeskommuner med ansatte tannpleiere under videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) eller under utdanning til master i helsefremmende arbeid. 

Målgruppen i siste instans:
Befolkningen og særlig personer med rettigheter i tannhelsetjenesteloven. 

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner

Søknadens innhold

Det vises til regelverket

Lønnstak 2021 (PDF)

Tildelingskriterier

Det vises til regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev som kan forventes medio april.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2020: 1. mars 2021

Først publisert: 01.02.2019 Sist faglig oppdatert: 19.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no