Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 60 millioner kr i 2021, til de to tilskuddsordningene Spesialistutdanning av tannleger og Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Referanse for begge ordningene: kap.post 0770.70 tannhelse, Prop. 1S (2020-2021) Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til å øke antall tannleger med dobbeltkompetanse ved universitetene, kompetansesentrene og i tannhelsetjenesten. Ordningen skal bidra til at flere tannleger velger et integrert kortere løp for å oppnå dobbeltkompetanse (spesialistutdanning og Ph.d).

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Søknaden består av Altinn-skjema og skjemaet Mal 2021 Vedlegg til søknad tilskudd dobbeltkompetanse (xlsx)

Tildelingskriterier

Søkere bes om å gjøre seg kjent med tildelingskriteriene i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 14. april 2021, om mulig tidligere.

Ubrukte midler

Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet «Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet» (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.

Rapportering

Frist for rapportering for 2020: 1.april 2021

Skjemaet mal rapportering 2020 (xlsx) legges ved Altinn-rapporten:

Først publisert: 02.01.2019 Sist faglig oppdatert: 18.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no