Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 3 mill. kroner i 2021

Referanse kap. 761, post 79, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet.

Mål for ordningen

Styrke brukerorganisasjonenes veilednings- og informasjonsarbeid for personer med nevrologiske skader og sykdommer og derigjennom bidra til å styrke brukermedvirkning.

Målgruppe: personer med nevrologiske skader og sykdommer

Hvem kan søke?

Organisasjoner. Se regelverket for presiseringer.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse 

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Forventet tidspunkt for ferdigbehandling av søknader er ca. 1. april 2021. 

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Tildelte midler 2020 (xlsx)

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Regelverk

Først publisert: 21.11.2019 Sist faglig oppdatert: 09.02.2021 Se tidligere versjoner