Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablering og drift av lindrende enheter

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 30 800 000 kr i 2020

Referanse: kap. 0761 post 73 i Prop. 1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet er å skape større mangfold, kapasitet og verdighet innen omsorg ved livets slutt gjennom etablering og drift av lindrende enheter som drives etter hospice-filosofien. 

Målgrupper: 

  • Alvorlig syke mennesker med kort forventet levetid - barn og unge som har behov for lindrende behandling og omsorg skal prioriteres
  • Mennesker med sammensatte og komplekse livstruende lidelser og sykdommer uavhengig av diagnose
  • Omsorgs- og pleietrengende mennesker hvis familie/nettverk har behov for avlastning
  • Pårørende

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle organisasjoner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Merk at det er et krav om delfinansiering til prosjektet fra andre kilder enn Helsedirektoratet, og dessuten om egenfinansiering.

Tildelingskriterier

Se regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Først publisert: 16.04.2020 Sist faglig oppdatert: 16.04.2020 Se tidligere versjoner

Kontakt

Elin S. Kitmitto
esk@helsedir.no
948 65 713