Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Drift av Fontenehus og Fontenehus Norge

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 60 mill. kroner i 2021

Referanse: kap. 765, post 73, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet, Tillegg 1.

Mål for ordningen

Hovedmål: Bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid.

Delmål:

• Bidra til drift og god kvalitet i tilbudet ved Fontenehusene

• Langsiktig mål om likeverdig tilbud og geografisk spredning i hele landet

• Fremme det landsdekkende samarbeidet og læring mellom Fontenehusene

Målgruppe: Mennesker med psykiske lidelser/helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen henvender seg til kommuner og frivillige og ideelle organisasjoner.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. Tildelingskriterier er beskrevet i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. 

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet i Altinn fremfor det tomme skjemaet. 

Tildelinger 2020 (xlsx)

Først publisert: 09.01.2020 Sist faglig oppdatert: 12.01.2021

Kontakt

Rune Fenne
rune.fenne@helsedir.no
980 17 341