Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilskudd til barnefotballen

Kort beskrivelse av tilskuddsordningen. Slik søker du. Dette må søknaden inneholde. Og litt mer info. Dette er en test. Bodø/Glimt

En tittel

Tiltak som skaper aktivitet og sosialt fellesskap, blant annet måltidsfellesskap, for langtidsboende ved sykehjem og beboere med heldøgns omsorg. Midlene skal gå til implementering av tiltak som bidrar til gode opplevelser for den enkelte. Brann

Hasle/Løren

pårørende

  • fgrefer
  • wefeferf
  • wfeferf
  • Etablering av besøksverter til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning for å sikre at besøk til sårbare eldre gjennomføres på en god og smittevernsikker måte.

Enda en tittel

Tilskuddsmidlene kan eventuelt brukes til innkjøp av nødvendig utstyr for å bidra til å nå målene. Dersom midler skal benyttes til innkjøp av utstyr skal behovet begrunnes i søknaden og innkjøpt verdi skal bli i tjenesten etter prosjektperioden slutt. 

Regelverk

Statistikk

Først publisert: 04.05.2021 Sist faglig oppdatert: 05.05.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no