Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Søknadsfristen utsettes til 20. april på grunn av regjeringens forlengelse av tiltakene for å begrense spredning av koronasmitte. Beskriv tiltak/aktiviteter og oppstart for prosjektene slik dere har planlagt. Igangsettelse av aktivitet som legger opp til å samle mennesker, må gjøres først når det er forsvarlig, Vi vil ta høyde for utfordringene denne våren i behandlingen av søknadene.

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 18,8 millioner kroner i 2020

Referanse: kapittel 0761 post 71 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Tidligere navn på ordningen: Aktivitet for seniorer og eldre


Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.

Hvem kan søke?

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Kommunale/ fylkeskommunale foretak
  • Stiftelser
  • Organisasjoner

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Det er utviklet en egen søkerveiledning for denne ordningen: Søkerveiledning 2020, PDF

Søknadsskjemaet som er revidert i 2020, har vel og merke ikke en egen lagringsknapp. Skjemaet lagres automatisk når du går videre til neste side, eller går tilbake til innboks. Dersom du har fylt ut deler av skjemaet og ønsker å fortsette senere lagrer du det du har gjort med å gå tilbake til innboks. For å unngå å miste data dersom du er lenge på en side i skjemaet anbefaler vi at du "lagrer" ved å gå videre til neste side og så tilbake igjen. Du bør ikke være mer enn 14 min på samme side, for å unngå å bli logget ut og miste det siste du har fylt inn.

Når dere oppretter en ny søknad anbefaler vi at dere følger lenken over. Dersom dere skal redigere i allerede opprettet søknad logger dere på i Altinn.no på vanlig måte, og finner den tidligere opprettede søknaden med status "til utfylling" i deres innboks.

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er beskrevet i regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet, sender vi et vedtaksbrev.

Forventet saksbehandlingstid etter søknadsfristens utløp: 8 uker, avhengig av antallet søknader som er kommet inn.  

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, kan dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene fra fjoråret, eller returnere de ubrukte midlene. Ubrukte midler kan ikke overføres mer enn ett år.

For sammenslåtte kommuner:

Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) kommune(r) som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte kommuner: Den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Tildelte midler 2013 - 2019, xlsx

I 2019 kom det inn 199 søknader på 18,8 millioner kr. l alt 50 prosjekt over hele landet fikk tildelt tilskuddsmidler.

Først publisert: 01.02.2019 Sist faglig oppdatert: 27.03.2020 Se tidligere versjoner