Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Nytt kapittel

Omfanget av pasientskader

I 2020 er det estimert at det oppstod minst én pasientskade i 13,1 % av sykehusoppholdene (alvorlighetsgrad E-I) ved somatiske sykehus i Norge. Se tabell 1.

Tabell 1: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i norske sykehus i perioden 2012-2020.
Alvorlighetsgrader % av alle sykehusopphold (95 % konfidensintervall)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sykehusopphold med minst én skade (E-I) 13,7 % (12,5-15,1) 13,0 % (11,7-14,2) 13,9 % (12,1-16,1) 13,7 % (12,1-15,3) 13,9 % (12,3-15,6) 13,7 % (12,5-15,2) 11,9 % (10,8-13,1) 12,4 % (11,4-13,6) 13,1 % (11,9-14,5)
Antall undersøkte sykehusopphold 11 728 10 986 8 804 8 887 8 390 7 430 8 870 8 870 9 097
Antall sykehusopphold som det er trukket fra 593 046 569 714 569 180 601 602 631 860 609 247 613 392 616 227 563 228
Antall GTT-team 47 45 36 35 34 30 33 33 34

Trenden for andel sykehusopphold med minst én pasientskade for alle alvorlighetsgrader samlet (E-I) har vært svakt nedadgående fra 2012 til 2020 (p = 0,148), se figur 1. 

Andel sykehusopphold med minst én pasientskade etter alvorlighetsgrad 

Tabell 2 viser tall for de individuelle alvorlighetsgradene E, F, G, H og I. 

I 2020 var det pasientskader som var forbigående og førte til forlenget sykehusopphold (F) som var de mest hyppige med 7,6 %. Forbigående skade som kun krevde behandling (E) forekom ved 5,5 % av oppholdene. De mest alvorlige skadene, langvarig skade eller varig mén (G), der det var nødvendig med livreddende behandling (H) eller der skaden bidro til at pasienten døde (I), forekom ved henholdsvis 0,65 %, 0,30 % og 0,15 % av sykehusoppholdene. 

Tabell 2: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i norske sykehus i perioden 2012-2020. Individuelle alvorlighetsgrader.
Alvorlighetsgrader % av alle sykehusopphold (95 % konfidensintervall)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sykehusopphold med forbigående skade som krevde behandling (E) 6,5 % (5,4-7,5) 6,4 % (5,7-7,2) 6,5 % (5,5-7,5) 6,1 % (5,3-6,9) 5,1 % (4,4-5,8) 5,3 % (4,7-6,0) 5,2 % (4,6-5,8) 4,1 % (3,4-4,8) 5,5 % (4,8-6,2)
Sykehusopphold med forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold (F) 6,4 % (5,5-7,3) 6,7 % (5,7-7,8) 7,3 % (5,9-8,8) 7,9 % (6,5-9,4) 8,8 % (7,3-10,3) 8,2 % (7,2-9,7) 6,9 % (6,0-8,0) 8,4 % (7,6-9,4) 7,6 % (6,5-8,8)
Sykehusopphold med langvarig skade eller varig mén (G) 0,70 % (0,53-0,86) 0,72 % (0,53-0,92) 0,65 % (0,49-0,85) 0,59 % (0,40-0,79) 0,63 % (0,40-0,87) 0,76 % (0,51-1,05) 0,37 % (0,27-0,51) 0,44 % (0,27-0,66) 0,65 % (0,45-0,87)
Sykehusopphold med skade som førte til at livreddende tiltak var nødvendig (H) 0,37 % (0,21-0,53) 0,20 % (0,08-0,33) 0,28 % (0,16-0,42) 0,17 % (0,10-0,26) 0,28 % (0,17-0,39) 0,12 % (0,06-0,20) 0,28 % (0,13-0,54) 0,20 % (0,13-0,25) 0,30 % (0,19-0,44)
Sykehusopphold med skade som bidro til at pasienten døde (I) 0,37 % (0,23-0,51) 0,30 % (0,21-0,40) 0,25 % (0,16-0,35) 0,17 % (0,07-0,27) 0,27 % (0,20-0,36) 0,19 % (0,11-0,25) 0,18 % (0,11-0,27) 0,12 % (0,07-0,17) 0,15 % (0,07-0,25)

Av figur 2 ser vi at, selv om det har vært en økning i forekomst av sykehusopphold med forbigående pasientskader som kun krevde behandling (E) fra 2019 til 2020, er det en statistisk signifikant avtagende trend for perioden 2012 til 2020 (p = 0,009). 

Sist faglig oppdatert: 21. september 2021