Last ned helsekort for gravide, veiledning og algoritmeark

Helsekort for gravide er et journaldokument for å sikre forsvarlig behandling, og understøttes av Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.