Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Valideringstjenester

Først publisert: 17.11.2021

Helsedirektoratets valideringstjenester gjør det mulig å sjekke at dataene innfrir kravene til rapportering før man sender dem inn.

1. Validering hos Helsedirektoratet


Det er opprettet en egen adresse for å sende data til validering. Data som skal valideres sendes via Norsk Helsenett til EDI-adressen nprvalidering@edi.nhn.no med mottakers HER-Id 121017 slik det finnes i NHN Adresseregister Prod.

Tilbakemeldingene på skjema og innhold sendes etter innsending til valideringsadressen, og etter ordinær månedlig og tertialvis rapportering. 
Spesialiserte rapporter i Excel oppstår på et senere trinn og sendes etter 1. tertialrapportering.

 

Dette må på plass først

  • Avsender må være registrert som rapporterende enhet hos Helsedirektoratet. Du registrer deg ved å sende navn og HER-id til npr.support@helsedir.no.
  • Bruk NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister (prod) for kryptering av forsendelsen.
  • Meldinger sendes i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket, PKI kryptering og hodemelding. Se standarder for hodemelding (ehelse.no) og tekniske krav til meldingsutveksling ved innsending av data til NPR og KPR. 
  • Meldingstype: Se kodeverk OID=8279.  (For eksempel: NPR_ORD, NPR_STR, NPR_PAK, med flere.)
  • Attributtet Institusjon.institusjonID må inneholde avsenders organisasjonsnummer. Se meldingsdokumentasjon for nærmere spesifikasjon. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes av leverandører eller andre som ikke har en avtale om rapportering av data til KPR eller NPR.
  • Klassen Kontaktperson type 1 (Volven.no), Teknisk kontaktperson og type 15 EPJ leverandør (OID=8471, volven.no), må inneholde korrekt e-postadresse og mobilnummer til den/de som skal motta tilbakemeldinger via e-post idet tilbakemeldingene sendes kryptert med passord til oppgitt mobilnummer
  • Avsenders HER-id skal alltid oppgis.

 

Tilbakemeldinger

sendes til avsenders EDI-adresse og til oppgitt e-postadresse til teknisk kontaktperson. Tilbakemeldingene brukes til å rette eventuelle feil og leveres i ulike formater. XPR_VAL og XPR_ERR er tekniske tilbakemeldinger ment for systemleverandører, mens visningsfilene er ment for de som er ansvarlige for kvalitetskontroll ved registrering og rapportering. Se detaljer i veiledningen (PDF).

  • Tilbakemelding fra skjemavalidering (skjemavalideringsrapport - XPR_VAL) inneholder resultatet av teknisk kontroll på format og struktur, etter validering mot gjeldende avtalte skjema (xsd).
  • Tilbakemelding fra innholdsvalidering (innholdsvalideringsrapport - XPR_ERR) inneholder resultatet av felles kontroller på semantikk og logikk (f.eks. datoangivelser) av den innsendte meldingen.
  • Visningsfiler; html-fil for visning i nettleser (Chrome eller Firefox anbefales) og csv-fil for visning i Excel.

Les mer om kvitteringsløsninger og tilbakemeldinger (PDF)

 

2. Validering lokalt


Helsedirektoratet publiserer egne kvalitetskontroller og indikatorer som bør benyttes ved registrering, koding, uttrekk og rapportering.
Validering av skjema (format og struktur) 
Program for skjemavalidering til lokalt bruk. Benyttes av de som ikke sender data inn til valideringstjenesten.

Versjon Dato Filer for nedlasting Endringer

Versjon 0.28.0.3

7.10.2020

Program for skjemavalidering (ZIP)

Følgeskriv/installasjonsveiledning/brukerveiledning (PDF)

- Lagt til støtte for validering av versjon 55.0.1 av meldinger

 

 

Innholdsvalidering