Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)

Først publisert: 17.11.2021

Hva er RESH-id?

RESH-id er et identitetsnummer for din avdeling. Dette nummeret gjør at vi kan skille data som er registrert ved ditt sykehus fra andre sykehus sine data. Alle registerbrukerne blir registrert under denne RESH-iden. Dersom dere har en lungeseksjon på en medisinsk avdeling, er det best å velge en RESH-id for hele den medisinske avdelingen. Da sikrer dere at alle pasienter som er innlagt her kan bli inkludert.

Tildeling av RESH-id

Hver enhet som registreres i databasen får tildelt en RESH-id. RESH-id opprettes når en ny enhet/avdeling registreres. Det opprettes på samme måte som HER-id i Adresseregisteret. For å bli opprettet som virksomhet i RESH må man ha tilgang til Helsenettet. Det er Norsk Helsenett som registrerer virksomheten og oppretter en administrasjonsbruker. Deretter er det opp til administrasjonsbrukeren til virksomheten, å opprette eventuelle andre brukere for å legge til sine administrative ledd/seksjoner/avdelinger med mer. 

Private avtalespesialister

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på npr@helsedir.no. Ta kontakt via ditt regionale helseforetak. Vikarer trenger ikke sin egen RESH-id. 

Endring i organisasjonen 

Ved organisatoriske endringer, som for ekspempel sammenslåing av enheten, ta kontakt med Helsedirektoratet på npr@helsedir.no slik at vi kan gjøre nødvendige endringer på vår side. 

Private sykehus 

Private sykehus tar kontakt via velgbehandlingsted@helsedir.no

Mer informasjon om RESH

Kontakt

Kontaktperson for RESH 
Anne C Frilund Mittet
918 31 270

Kontakt for RESH, private sykehus
Avdeling helserefusjon