Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Gjeldende versjon av informasjonsmodell og meldinger

Rapportering av data registrert i 2021

Tidligere og kommende versjoner

 

Hvilke data gjelder meldingstypene?

Noen få meldinger er del av ordinær melding (ord) og rapporteres med denne, men er i tillegg lagt i egne delmelding-beskrivelser som bare inkluderer de relevante typene data. Mer detaljert informasjon finnes i referansekatalogen til direktoratet for e-helse.

Type NPR-melding Beskrivelse Spesiell informasjon
ide Data for identifikasjon av person Inneholder personnummer for personer inkludert i andre meldinger
ord Den vanlige NPR-meldingen, med aktivitetsdata og ventelistedata fra flere sektorer

Ventetider og fristbrudd, ventelisterapportering til NPR - Rundskriv IS-2331 (PDF)

Regelverk for Innsatsstyrt finansiering, ISF

ext Den utvidede NPR-meldingen. Sendes daglig fra HF NY I 2020
pak (rapporteres med ord) Pakkeforløp kreft Beskrivende delmelding, rapportering skjer med ord
raa/rad/str Radiologi og stråleterapi

Innkallingsbrev Radiologi (PDF)
Egne frister for rapportering

ska Personskader og ulykker Veileder for personskader + forenklet veileder for personskader
pre Ambulansetjenester og AMK-sentraler

AMK-sentralene (PDF)

gtt Global Trigger Tool (GTT)-data NY I 2020
kpp Data om kostnad per pasient  
tsb (rapporteres med ord) Aktivitetsdata fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Registreringsveileder Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Beskrivende delmelding, rapportering skjer med ord

sbs Data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter Registreringsveileder skjema for situasjon ved behandlingsstart
ord Psykisk helsevern for voksne

Registreringsveileder PHV, PHVU

Beskrivende delmelding, rapportering skjer med ord

bup (rapporteres med ord) Psykisk helsevern for barn og unge
vkt Innrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)  
pak Pakkeforløp psykisk helse og rus  

Først publisert: 17.11.2021 Se tidligere versjoner