Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvem skal rapportere hva?

Ulike sektorer og typer virksomheter rapporterer ulik informasjon til NPR. Denne oversikten viser hvilke typer data som spesifiseres av hvilke typer meldinger i informasjonsmodellen.

 

Meldingstyper for ulike virksomheter

Type virksomhet Relevante meldingstyper å rapportere med Kontaktpersoner
Offentlig helseforetak ord, pak, pre, raa/rad/str, gtt, kpp, sbs, vkt, ska, ext, ide Se kontaktliste
Private med kjøps-/ driftavtale med RHF ord, pak, pre, raa/rad/str, gtt, kpp, sbs, vkt, ska, ext, ide Se kontaktliste
Avtalespesialister ord, ide Adrian Tveit Lundemo
932 31 235
Fristbrudd-enheter ord, ide

Aina Karstensen
926 84 339

Eva Kulsetås Handlykken
970 12 165

Fritt behandlingsvalg-enheter ord, sbs, ska, vkt, ide  

 

Meldingstyper for ulike typer data

Fag Typer data Rapporteres med type melding Spesiell informasjon Kontaktpersoner
Somatikk Aktivitetsdata og ventelistedata fra spesialisthelsetjeneste ord

Ventetider og fristbrudd, ventelisterapportering til NPR - Rundskriv IS-2331 (PDF)

Wenche Langfjord
975 38 034

Tor Gunnar Haaland Krokan
982 45 159

May-Britt Aronsen
930 28 321

Pakkeforløp kreft ord, beskrives i pak  
Radiologi og stråleterapi raa/rad/str

Innkallingsbrev Radiologi (PDF)

Egne frister for rapportering

Personskader og ulykker ska Veileder for personskader + forenklet veileder for personskader Inger Dahlstrom
982 45 136
Ambulansetjenester og AMK-sentraler pre Veileder for AMK-sentraler Hakon Haaheim
934 22 510
GTT-data gtt    

Økonomi

Data om kostnad per pasient kpp    
Rus-behandling Aktivitetsdata fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling ord, beskrives i tsb Registreringsveileder Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Per Jørgen Indergard 
951 35 568

Frank Krogh
930 283 13

Ragnhild Bremnes
481 39 756

Data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter sbs Registreringsveileder skjema for situasjon ved behandlingsstart
Psykisk helsevern Psykisk helsevern for voksne ord Registreringsveileder PHV, PHVU
Psykisk helsevern for barn og unge ord, beskrives i bup Registreringsveileder PHV, PHVU
Innrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard) vkt

  

 

Pakkeforløp psykisk helse og rus pak