Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvem skal rapportere hva til NPR?

Hvem må rapportere til NPR?

Alle virksomheter som yter tjenester i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten, skal rapportere til Norsk pasientregister. Det inkluderer:

  • Helseforetak, for eksempel offentlige sykehus
  • Private virksomheter (både ideelle og kommersielle) som har avtale med et regionalt helseforetak, for eksempel avtalespesialister
  • Virksomheter som har avtale om fritt behandlingsvalg
  • Virksomheter som har avtale med HELFO om fristbrudd

Krav om rapportering til NPR kommer fra Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2 

Hva skal rapporteres?

I hovedsak skal alle rapporteringsenheter sende inn data om aktivitet i virksomheten - for eksempel om behandlinger som utføres. Hvilken informasjon som skal rapporteres og på hvilket format, er spesifisert i: 

Ordinær melding npr_ord

De fleste virksomheter rapporterer data med "ordinær melding", som spesifiseres av fila npr_ord.xps. Dette er en samling av flere ulike datasett, eller delmeldinger, som dekker ulike sektorer i spesialisthelsetjenesten. Man behøver bare å inkludere data for de delene som er relevante for virksomheten.

Melding for personidentifikasjon npr_ide

I tillegg må alle sende inn meldingen for personidentifikasjon, som heter npr_ide. Denne skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for perioden.

Andre meldinger

Enkelte virksomheter må også sende separate meldinger for noen spesielle typer data. Dette gjelder data som kommer fra enkelte datasystemer, eller som norske myndigheter har bestemt at skal samles inn i tillegg til det ordinærmeldingen dekker. En oversikt over alle typer meldinger finnes på siden om informasjonsmodell og meldinger.

Hvem skal bruke hvilke meldinger?

Type virksomhet

Relevante meldinger å rapportere

Offentlig helseforetak ord, pak, pre, raa/rad/str, gtt, kpp, sbs, vkt, ska, ext, ide
Private med kjøps-/ driftavtale med RHF ord, pak, pre, raa/rad/str, gtt, kpp, sbs, vkt, ska, ext, ide
Avtalespesialister ord, ide
Fristbrudd-enheter ord, ide
Fritt behandlingsvalg-enheter ord, sbs, ska, vkt, ide
  Hva inneholder de ulike meldingene?

Spesielt for avtalespesialister, fristbrudd og fritt behandlingsvalg

Avtalespesialister

Avtalespesialister skal bruke ordinærmelding til å rapportere til NPR tertialvis. Det er dataene som spesifiseres i delmeldingen xpr_avt som skal være med i rapporten. Helsedirektoratet har dialog med alle systemleverandører, og holder dem informert om tekniske krav til systemer. 

Hvis du har hatt vikar må du melde fra om dette til Helsedirektoratet.

Innkallingsbrev for rapportering fra avtalespesialister
Veileder for registrering i EPJ for avtalespesialister
Rapporteringfrister for avtalespesialister

Kontaktperson
Adrian Tveit Lundemo
932 31 235


Fristbrudd

Tjenester som ytes etter avtale med HELFO i forbindelse med fristbruddordningen skal rapporteres om med ordinær melding etter vanlige rapporteringsfrister. 

Kontaktpersoner
Aina Karstensen
926 84 339

Eva Kulsetås Handlykken
97012165


Fritt behandlingsvalg

Ordningen fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling. Pasientene kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med det offentlige, og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo.

Veileder for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg

 

Først publisert: 17.11.2021