Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrere og rapportere til NPR

Alle i spesialisthelsetjenesten som tilbyr helsetjenester med offentlig finansiering skal rapportere data til Norsk pasientregister (NPR).

  1. Behandleren registrerer informasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ). Det finnes registreringsveiledere og kodeverk for å hjelpe med å registrere riktig.
  2. Rapporteringsansvarlig hos enheten bruker journalsystemet til å samle dataene i en elektronisk "melding" som sendes til helsedirektoratet på en sikker måte.
  3. Helsedirektoratet kontrollerer dataene, og kommer med tilbakemeldinger dersom noe må rettes. 
  4. Når dataene er rettet opp og sendt inn på nytt, kan Helsedirektoratet legge dem inn i NPR.
  5. Dataene brukes til rapporter og statistikk, forskning, forbedring av helsetjenester og til å bestemme statlig finansiering (ISF).
Regsistrere, rapportere, kontrollere og justere, data inn i NPR
Forenklet modell av prosessen med å rapportere data til Norsk pasientregister

Teknisk informasjon om rapportering og validering

 

 

Kontaktpersoner for registrering og rapportering til NPR