Intensjonsavtalens utmerkelser

Helse- og omsorgsministeren har utlyst to utmerkelser for godt arbeid i medhold av intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold.

Om utmerkelsene

Intensjonsavtalen har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta sunnere valg. Målet er å øke andel av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Nominasjonen er åpen fra 28. mai til 15. november 2020. Se innsendte nominasjoner nederst på denne siden. 

Hvem kan delta?

Aktører som har signert intensjonsavtalen eller tilslutningsavtalen, eller et datterselskap eller en del av et større selskap som har signert, kan delta. Aktørene sender selv inn egne bidrag. Hver aktør kan nominere flere initiativ/bidrag. Alle nominerte bidrag vurderes individuelt.

Kriterier for nominasjon

Kategori 1: Intensjonsavtalens utmerkelse for sunnere produkter

 • Kriterier: Innovasjon, reformulering, prosessforbedring, porsjons- og pakningsstørrelser eller utvikling av nye produkter
 • Premiss: utmerkelsen skal særlig være innenfor volumkategorier

Kategori 2: Intensjonsavtalens utmerkelse for sunnere markedsføring

 • Kriterier: Tiltak for å fremme sunnere alternativer og valgmuligheter, herunder kommunikasjon og markedsføring, prisvirkemidler, produktplassering i butikk, kiosk, serveringssted eller lignende, for å påvirke forbrukeratferd rundt helse og kosthold

Krav til registrering

 • Nominerte bidrag må være startet etter intensjonsavtalen ble signert (06.12.2016). Tiltaket kan være pågående.
 • Argumentér for at tiltaket har, eller vil kunne ha betydning for folkehelsen
 • Vær tydelig på hvilke egenskaper/resultater ved bidraget som gjør det til en verdig vinner
 • Nominerte tiltak bør, så langt det er mulig, dokumenteres. Legg ved relevant materiell, dokumentasjon på resultater eller annet som på en god måte støtter opp under tiltaket. Eksempel på dokumentasjon kan være:
  • Salgstall, markedsandelsutvikling, markedsundersøkelser, forbukerpreferanser, nye distribusjonskanaler, næringsinnhold, forbrukertester, mediebudsjett etc.
  • Alle vedlegg unntas offentlighet og er kun for juryen
 • NB: Den korte omtalen av bidraget offentliggjøres på Helsedirektotatets nettsider. Vær bevisst og følg intensjonsavtalens vedlegg 1 "Overordnede konkurranserettslige retningslinjer"

Jury

Juryen består av medlemmer av referansegruppen for intensjonsavtalen og forskningsstiftelsen Fafo som evaluerer intensjonsavtalen. Juryen innehar spisskompetanse innen fagområdene produktutvikling, ernæring, markedsføring, forbrukertrender og vurdering av tiltak.

Juryen består av:

 • Kristin Hollung, Avdeling mat og helse, Nofima, juryleder
 • Lars Erling Olsen, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI
 • Nanna Lien, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Annechen Bahr Bugge, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
 • Anne Hatløy, Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning

Helsedirektoratet har sekretariatsfunksjon for utmerkelsene, men sitter ikke i juryen.

Kåring av vinner

 • Juryen kårer 1. - 3. plass innen hver kategori
 • Finalistene offentliggjøres fra Helse- og omsorgsdepartementet medio januar 2021
 • Vinnerne kåres på finalen til Det Norske Måltid 2021 som arrangeres i Stavanger 5. februar 2021, og utmerkelsene deles ut av helse- og omsorgsministeren
 • Topp tre i hver kategori presenterer seg i et faglig program på dagen for prisutdelingen

Spørsmål?

Kontakt sekretariatet for intensjonsavtalen: ole.berg@helsedir.no, tlf: 41 51 18 93.

Innsendte nominasjoner

Oversikt over innsendte nominasjoner oppdateres fortløpende.

Sunnere markedsføring

Aktør Nominert tiltak
Logo Leon naturally fast food
LEON lanserte sommeren 2020 LoVe Burger i det norske markedet. En 100% plantebasert burger laget av rødbet og soya, med vegansk ost og brød. Vi ønsket å tilby et produkt laget av kjærlighet, men kjærlighet til planeten, uten at det går på kompromiss med smak. LoVe Burger har blitt en hit i alle kundegrupper, ikke bare de som bevisst velger et plantebasert kosthold.

Først publisert: 28.05.2020 Sist faglig oppdatert: 03.09.2020 Se tidligere versjoner