Tilbud om assistert befruktning i Norge

Endringer i bioteknologiloven fra 1. juli 2020. Følgende endringer gjelder:

 • Assistert befruktning til enslige blir tillatt.
  Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut brev med veiledning til virksomhetene.
 • Behandlende lege skal få innsyn i relevant taushetsbelagt informasjon om søker av assistert befruktning. Det kreves samtykke fra den opplysningene gjelder.
 • Den som søker om assistert befruktning må fremlegge barneomsorgsattest.
 • I særlige tilfeller, der behandlende lege er i tvil om omsorgsevnen til kvinnen eller paret, kan legen be om en vurdering fra Bufetat region øst, Enhet for Adopsjon.
 • Kvinnen som skal motta assistert befruktning kan ikke være eldre enn fylte 46 år.
 • Femårsgrensen for lagring av befruktede egg oppheves. Virksomhetene plikter å oppbevare befruktede egg til kvinnen egget skal settes inn i, er fylt 46 år. Se også adgang til å fastsette en kortere lagringstid på bakgrunn av ressurs- og nyttehensyn i § 2-16 tredje ledd.
 • Rett til å lagre ubefruktede egg omfatter også kvinner med medisinske tilstander som fører til fertilitet i ung alder.
 • Det blir tillatt å lagre ubefruktede egg også uten medisinsk grunn, men dette skal betales fullt ut av kvinnen selv.
 • Ved bruk av lagrede befruktede egg sammen med ny partner skal samtykke innhentes fra kvinnen og hennes nye ektefelle eller samboer. Det forutsettes at egget er befruktet med donorsæd.
 • Gjenlevende samboer/ektefelle kan benytte lagret sæd fra avdøde eller egg som er befruktet med avdødes sæd til assistert befruktning. Det må være dokumentert at det er avdødes ønske.

Stortingets vedtak om endringer i bioteknologiloven (stortinget.no)

Bioteknologiloven (lovdata.no)

Orientering fra Helse- og omsorgsdepartementet - fastsettelse av rådgivende instans

Først publisert: 30.06.2020 Sist faglig oppdatert: 19.08.2020 Se tidligere versjoner