Bestille vitamin D-dråper

Midlertidig stopp i ordningen med gratis D-vitamindråper til spedbarn av foreldre med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Ordningen med at helsestasjoner kan bestille D-vitamindråper til gratis utdeling til familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, avvikles fra 15. juni og inntil videre. Etter 15. juni vil det ikke være mulig å bestille nye D-vitamindråper som faktureres Helsedirektoratet. Avtalen med eksisterende leverandør er utgått, og Helsedirektoratet har foreløpig ikke inngått avtale med ny leverandør.

Tilskudd av D-vitamin er nødvendig for fullammede spedbarn. Det er viktig at foreldre til barn som hovedsakelig ernæres på morsmelk, og barn som ikke får morsmelkerstatning/barnegrøt med D-vitamin, får råd om D-vitamintilskudd.

Se også brosjyre om vitamin D-dråper (fra 2007), som finnes på norsk, engelsk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu.

Denne informasjonen ble sendt ut som e-post til alle landets helsestasjoner 5. juni fra Helsedirektoratet, Avdeling barne- og ungdomshelse.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 10.08.2020 Se tidligere versjoner