Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes - amputasjoner blant pasienter med diabetes

Indikatoren måler antall som har måttet amputere en tå, fot eller et ben på grunn av diabetes, per tusen pasienter med diabetesdiagnose som bruker blodsukkersenkende medikamenter.

 

Resultater

​​​Kvalitetsindikatoren måler pasienter med diabetesdiagnose som bruker blodsukkersenkende medikamenter og som har måttet amputere en tå, fot eller et ben på grunn av diabetes. Tallene vises som amputasjoner per 1 000 pasienter. At resultatet oppgis per tusen fremfor som prosentandel, tilsier at amputasjoner blant pasienter med diabetes ikke er et utstrakt problem i den norske helsetjenesten.

Om indikatoren​​​​

Alvorlige infeksjoner i diabetiske fotsår kan i enkelte tilfeller være livstruende eller føre til amputasjoner. God forebyggende behandling i primærhelsetjenesten kan bidra til å redusere antall amputasjoner. Forebyggende behandling i primærhelsetjenesten kan for eksempel være tidlige diagnostisering av nedsatt sensibilitet i føttene og nedsatt eller redusert blodomløp i føttene (iskemi).

For å unngå tilstander som kan føre til amputasjon, er det viktig at føttene til diabetespasienter blir rutinemessig undersøkt av fastlegen. Anbefalingen i de nasjonale retningslinjene er at føttene skal undersøkes en gang årlig med monofilamenttest og undersøkelse av fotpuls.

Diabetessykepleiere og fotterapeuter er også viktige aktører i forebyggende behandling. Fotterapeuter er særlig viktige med tanke på pleie og stell av føtter, inkludert stell av negler og hard hud. Både tidlig diagnostikk og behandling kan bidra til at pasienten unngår fotsår. Dersom fotsår allerede har oppstått, kan amputasjon unngås ved tett oppfølging av helsepersonell og riktig sårbehandling, samt henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov.

I enkelte tilfeller kan amputasjon skyldes at pasienten har blitt henvist for sent til videre behandling i sykehus. Amputasjoner hos diabetespasienter kan derfor også være en indikator på for dårlig samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

 

Først publisert: 26.04.2018 Sist faglig oppdatert: 26.04.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no