§ 5-9. Forskrifter


Lovtekst

Lovtekst:

Kongen kan gi forskrifter om gjennomføringen av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern etter dette kapitlet.
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 5-9
Kilde: lovdata.no

Kommentar

psykisk helsevernforskriften §§ 1248 og 52 omtales vedtak om overføringer etter psykisk helsevernloven § 5-4.