§ 28. Opplysninger til arbeidsgiver

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift som regulerer helsepersonells adgang til å gi opplysninger til arbeidsgiver om arbeidstakeres helseforhold.

Slik forskrift er ikke gitt og helsepersonell har ingen adgang til å gi opplysninger etter bestemmelsen.

Sist faglig oppdatert: 28.06.2018