§ 55. Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd Opphevet


Lovtekst

(Opphevet ved lov 7 juni 2013 nr. 29.)
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 55
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd er nå regulert i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-4.