§ 75. Ikrafttredelse


Lovtekst

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.,Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 75
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Med unntak av § 38 er alle bestemmelsene i helsepersonelloven i kraft pr. 1. juli 2012.