§ 46. Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 60


Lovtekst

(Opphevet ved lov 19 juni 2015 nr. 60.)
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 46
Kilde: lovdata.no