Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 1-1. - 2


Lovtekst

I denne forskrift legges følgende definisjoner til grunn:
  • - Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol

  • - Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol

  • - Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

  • - Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

  • - Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.
  Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) § 1-1
  Kilde: lovdata.no

Kommentar

Alkoholloven kategoriserer alkoholholdig drikk etter alkoholinnhold uavhengig av produksjonsmetode. Definisjonen av brennevin er tillagt noen rettsvirkninger, jf. bl.a. alkoholloven § 1-3, kapittel 8, 9 og 10. Begrepene alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i forskriften er innført for å gi en enklere begrepsbruk enn det lovens kategorier gir.

Begrepene alkoholfri og alkoholsvak drikk definerer de drikker som ikke faller inn under definisjonen ”alkoholholdig drikk” i alkoholloven, men som likevel er delvis regulert av loven, for eksempel i aldersgrensebestemmelsen i § 1-5.