Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Test tabelloppsett

Versjon - ny

Kortfattet oversikt over behandling for pasienter med kols
Grunnleggende tiltak for alle pasienter
Røykeslutt, veiledet trening, rehabilitering, influensavaksine, pneumokokkvaksine samt vurdering av komorbiditet
Behandling med legemidler
Trinn 1 Symptomer av og til SABA ved behov, eventuelt før anstrengelse
Trinn 2 Daglige symptomer/forverringer:
 • Monitorer med mMRC, CAT eller CCQ
 • Dokumenter forverrelser
LAMA eller LABA
Trinn 3 Fortsatt daglige symptomer/forverringer:
 • Monitorer med mMRC, CAT eller CCQ
 • Dokumenter forverrelser
LAMA og LABA
Trinn 4 Fortsatt daglige symptomer/forverringer:
 • Monitorer med mMRC, CAT eller CCQ
 • Dokumenter forverrelser
Vurder følgende tre kriterier før ICS:
 1. Forverringer > 2/år eller innleggelse > 1/år
 2. Eosinofili > 300 celler/mikroliter
 3. Lav FEV1 < 50 % av forventet verdi
LABA/ICS eller LAMA/LABA/ICS
Alle trinn Sjekk inhalasjonsteknikk og etterlevelse, følg lungefunksjon. Revurder indikasjon for faste legemidler.
Manglende effekt1 Revurder diagnose, vurder henvisning til lungelege

vurdert ved symptomskår og forverrelser

Versjon - gammel

Behandlingstrapp
Grunnleggende tiltak for alle pasienter Røykeslutt, veiledet trening, rehabilitering, influensavaksine, pneumokokkvaksine samt vurdering av komorbiditet
Behandling med legemidler Trinn 1 Symptomer av og til SABA ved behov, eventuelt før anstrengelse
Trinn 2 Daglige symptomer/forverringer
 • Monitorer med mMRC, CAT eller CCQ
 • Dokumenter forverrelser
LAMA eller LABA
Trinn 3 Fortsatt daglige symptomer/forverringer
 • Monitorer med mMRC, CAT eller CC
 • Dokumenter forverrelser
LAMA og LABA
Trinn 4 Fortsatt daglige symptomer/forverringer
Monitorer med mMRC, CAT eller CCQ
 • Dokumenter forverrelser
Vurder følgende tre kriterier før ICS:
 1. Forverringer > 2/år eller innleggelse > 1/år
 2. Eosinofili > 300 celler/mikroliter
 3. Lav FEV1 < 50 % av forventet verdi
LABA/ICS eller LAMA/LABA/ICS
Alle nivå

Sjekk inhalasjonsteknikk og etterlevelse, følg lungefunksjon

Revurder indikasjon for faste legemidler

Manglende effekt Revurder diagnose, vurder henvisning til lungelege

Sist faglig oppdatert: 29. november 2021