5. Medisinsk utredning av barn som diagnostiseres med et permanent hørselstap (også ensidige)

Sist faglig oppdatert: 24. mars 2017