2.1. Prehospital fase, behandling under transport

Anbefalinger for organisering i den prehospitale fase, se kapittel om organisering av behandlingskjeden.

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017