2. Sepsis

Dette kapittelet er under revisjon.

2.1 Om sepsis - SIRS-kriterier - diagnostiske kriterier ved organsvikt - praktiske tiltak - antibiotikabehandling (forslag)


BufdirFHI2

Pakkeforløpet er utarbeidet av Helsedirektoratet og Bufdir

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018