Pakkeforløpene er oppdatert med endringer som gjelder fra og med 1. januar 2021. Trenger du tilgang til gjeldende versjon, kan du laste den ned (PDF).

Gravide og rusmidler

Forløpstid
Forløpstid
 • Poliklinikk: Inntil 7 kalenderdager (1 uke) fra første fremmøte til klinisk beslutning.
 • Døgnenhet: 3–7 kalenderdager fra første fremmøte til klinisk beslutning.
 • Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering i helsetjenester. Individuelle vurderinger må komme i tillegg til tidsangivelsene slik at det handles raskere der forsvarlighetskravet tilsier det.
Forløpstid
 • Poliklinikk: Inntil 7 kalenderdager (1 uke) fra første fremmøte til klinisk beslutning.
 • Døgnenhet: 3–7 kalenderdager fra første fremmøte til klinisk beslutning.
 • Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering i helsetjenester. Individuelle vurderinger må komme i tillegg til tidsangivelsene slik at det handles raskere der forsvarlighetskravet tilsier det.
Forløpstid
Forløpstid
 • Poliklinikk og døgnenhet: 0 kalenderdager fra avsluttet avrusning til annen behandling starter.
 • Poliklinikk: Inntil 14 kalenderdager (2 uker) fra klinisk beslutning til første evaluering.
 • Døgnenhet: Inntil 7 kalenderdager (1 uke) fra klinisk beslutning til første evaluering.
 • Poliklinikk og døgnenhet: Inntil 42 kalenderdager (6 uker) mellom hver evaluering.
 • Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering i helsetjenester. Individuelle vurderinger må komme i tillegg til tidsangivelsene slik at det handles raskere der forsvarlighetskravet tilsier det.
Forløpstid
 • Poliklinikk og døgnenhet: 0 kalenderdager fra avsluttet avrusning til annen behandling starter.
 • Poliklinikk: Inntil 14 kalenderdager (2 uker) fra klinisk beslutning til første evaluering.
 • Døgnenhet: Inntil 7 kalenderdager (1 uke) fra klinisk beslutning til første evaluering.
 • Poliklinikk og døgnenhet: Inntil 42 kalenderdager (6 uker) mellom hver evaluering.
 • Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering i helsetjenester. Individuelle vurderinger må komme i tillegg til tidsangivelsene slik at det handles raskere der forsvarlighetskravet tilsier det.
Forløpstid
Forløpstid

7. Registrering av koder

8. Generell informasjon

9. Om pakkeforløpet

10. Endringslogg

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Spørsmål | Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

E-post: pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no