Fagråd for arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse.

Rådet er oppnevnt for perioden 2017–2020.

Kommende møter

Vi planlegger kommende møter, og imøteser ideer om aktuell tematikk.

Sakspapirer og referater tidligere møter
 

Publikasjoner og korrespondanse fra Nasjonalt fagråd for arbeid og helse 2017–2020

Medlemmer i rådet

 • Gro Jamtvedt, (leder), dekan ved fakultet for helsefag, OsloMet
 • Torkil Berge, psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo
 • Beate Brinchmann, psykolog og leder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset, og Phd-stipendiat ved Universitetet i Tromsø
 • Hege Randi Eriksen, professor i biologisk og medisinsk psykologi ved Idrettsseksjonen ved Høgskolen i Bergen og forsker ved Uni Research Helse
 • Astrid Louise Grasdal, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen
 • Christian Høy, avdelingsdirektør for NAV Arbeid og helse Telemark, Skien
 • Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
 • Roar Johnsen, professor emeritus i samfunnsmedisin, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Gunn Hege Marchand, overlege, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Elin Stoermann-Naess, spesialrådgiver Kreftforeningen og leder av Sentralt brukerutvalg, Arbeids og velferdsdirektoratet
 • Anita Vatland, leder Pårørendealliansen, medlem av Helsedirektoratets brukerråd
 • Erik L. Werner, fastlege og kommuneoverlege i Arendal og professor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Simon Øverland, fagdirektør ved avdeling psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, og professor II ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
 • Randi Wågø Aas, ergoterapeut og professor ved OsloMet og Universitetet i Stavanger
Fagråd arbeid og helse
Fagråd arbeid og helse

Fra venstre: Chris Jensen, Hege Randi Eriksen, Christian Høy, Gro Jamtvedt, Erik Lønnmark Werner, Simon Øverland, Astrid Louise Grasdal, Beate Brinchmann og Roar Johnsen.
© Foto: Finn Oluf Nyquist, Helsedirektoratet

Last ned bilde i større format (JPG; 7,57 MB)

Kontakt

​Sekretariatet
v/Håkon Lund hakon.lund@helsedir.no

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 24.08.2020 Se tidligere versjoner