Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kjerneattributter og spesifikke attributter

Alt innhold fra helsedirektoratet.no har de samme kjerneattributtene i API-et. I tillegg har de ulike innholdstypene attributter som kommer i tillegg.

Feltnavn Type Beskrivelse
tittel string Attributten angir tittel på et innholdsobjekt.
kortTittel string Attributten angir kortversjon av tittel på et innholdsobjekt.
intro string Attributten benyttes til å gi en kort oppsumering av innholdet.
tekst string Attributten benyttes til brødtekst. Her skal det viktigste innholdet alltid ligge.
forstPublisert string Attributten angir dato og tid for første publisering. Gis på formatet 2017-08-07T00:00
sistOppdatert string Angir når det sist har vært en endring. Kan være en mindre korrektur. Angis på formatet "03/12/2019 10:53:46"
sistFagligOppdatert string Attributten angir dato og tid for for siste faglige endring. Gis på formatet "2017-08-07T00:00" 
tema array<string> Tema kan være en Mesh Code
koder array<string> Attributten benyttes til koder som beskriver innholdsobjektet. Aktuelle kodeverk er dokumentert her.
maalgruppe array<string> Attributten benyttes til målgruppe for innholdsobjektet. Foreløpig lite brukt.
eier array<string> Attributten angir hvilke etater som er eier av innholdet. Defaultverdi=Helsedirektoratet.
status string Angir om innholdet er gjeldende eller ikke
language string Attributten angir hvilket språk innholdsobjektet er skrevet i. Default="no".
bidragsyter array<string> Attributten angir hvilke etater som har bidratt til å lage innholdet.
bidragsytersrolle string Attributten angir hvilken rolle de ulike etatene har hatt i arbeidet med innholdet.
arkivreferanse string Referanse til nummer i arkivet
data   Under data kommer alle spesifikke attributter knyttet til innholdstypen
tekniskeData: object Inneholder infoId, infoType og subtype
infoId string Unik ID til innholdet
infoType string Angir hvilken innholdstype innholdet er
subtype string Noe innhold er også kategorisert med subtype, men det er sjeldent.
links array her finner relasjoner til foreldre og barn og rotnode.

For å få oversikt over spesifikke attributter til innholdstyper anbefaler vi å utforske API-et og se på eksempelfiler. 

Først publisert: 01.11.2021 Se tidligere versjoner