Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veiledere for kystcruise og reiseliv på Svalbard

Først publisert: 26.06.2020 Sist faglig oppdatert: 26.06.2020

Regjeringen har åpnet for kystcruise og reiseliv på Svalbard. For å hindre spredning av covid-19, må virksomhetene, før de starter opp, få godkjent planer som beskriver hvordan de skal ivareta kravene til smittevern.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
12516452-batutflykt-svalbard-foto Mostphotos.jpg
De som vil tilby kystcruise eller andre reiseaktiviteter på Svalbard må få godkjent sine smittevernplaner først. Foto: Mostphotos

Covid-19-forskriften stiller krav om at alle som ønsker å gjennomføre reiselivsaktiviteter på Svalbard må ha godkjent planer, som beskriver hvordan de skal ivareta kravene til smittevern

Arbeidsutvalg på Svalbard har utarbeidet veiledere til cruise- og reiselivsvirksomheter, som beskriver hvordan virksomhetene kan ivareta kravene til smittevern.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kvalitetssikret innholdet i veilederne.

Krav til de som skal drive kystcruise på Svalbard

Alle som skal drive kystcruise på Svalbard må levere egne smittevernplaner for alle sider av virksomheten sin.

Ingen kan starte kystcruisevirksomhet før planene er gjennomgått av Sysselmannen og smittevernoverlegen i Longyearbyen og de har fått positiv tilbakemelding.

Sysselmannens koronasider

Krav til reiselivsbedrifter med aktivitet på Svalbard

Alle reiselivsbedrifter som har aktivitet på Svalbard skal utarbeide egne, konkrete planer for hvordan de skal drive smittevernforsvarlig, før de kan starte aktivitet og ta imot gjester. Kravet gjelder både organiserte og uorganiserte virksomheter.

Veilederen beskriver hvilke vurderinger som bør gjøres og hvilke tiltak planene bør inneholde.

Planene skal sendes til Sysselmannen, som sammen med beredskapsrådet skal vurdere om planene er i tråd med de formelle kravene i bransjeveilederen.

Det er ikke anledning til å starte aktivitet eller ta imot gjester før det er gitt positiv tilbakemelding fra Sysselmannen.

Sysselmannens koronasider

Veileder kystcruise langs norskekysten

Det er utarbeidet en egen veileder for kystcruise langs norskekysten, utenom Svalbard.

Smittevernveileder for kystcruise langs norskekysten

Virksomhetene som tilbyr kystcruise langs norskekysten skal før oppstart legge frem for Helsedirektoratet en plan som beskriver hvordan virksomheten skal sikre at de ivaretar smittevernkravene i anbefalingene som stilles i lov, regelverk og i veilederen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold