Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Turnusfysioterapeuter med opphold i turnustjenesten – utvidelse av fraværsgrense under covid-19-epidemien

Først publisert: 14.05.2020 Sist faglig oppdatert: 14.05.2020

Det er vedtatt midlertidig dispensasjonshjemmel i turnusforskriften § 5 fjerde ledd som utvider fraværsgrensen under turnustjenesten fra 4 til 8 uker. Forskriften gjelder kun for det kullet som gjennomfører turnustjeneste våren 2020.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Gammel nyhetssak

Denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon.

Se Helsedirektoratets koronavirus-temaside for gjeldende anbefalinger, beslutninger og nye veiledere.

Helsedirektoratets vedtak av 15. mars 2020 om stengning av virksomheter medførte at mange turnusfysioterapeuter fikk et opphold i turnustjenesten i kommunehelsetjenesten.

Mange har blitt permittert, og flere har blitt omdisponert av arbeidsgiver til andre typer oppgaver. Det samme gjelder flere turnusfysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten fordi tjenestestedene helt eller delvis har stengt ned ordinær fysioterapivirksomhet eller har måttet prioritere sine ressurser på andre oppgaver enn veiledning av turnuskandidater.

Det er vedtatt midlertidig dispensasjonshjemmel i turnusforskriften § 5 fjerde ledd som utvider fraværsgrensen under turnustjenesten fra 4 til 8 uker. Forskriften gjelder kun for det kullet som gjennomfører turnustjeneste våren 2020. 

Dispensasjon fra fraværsgrense

Den midlertidig forskriften gir Helsedirektoratet mulighet for å gi disse kandidatene dispensasjon fra dagens fraværsgrense. For kandidater som ikke har hatt annet fravær kan det godtas inntil 8 uker fravær på grunn av covid-19.

Denne ordningen berører ikke den lovfestede ferietiden på 5 uker. Helsedirektoratet gir kun gir dispensasjon dersom turnusfysioterapeuten kan dokumentere at fraværet utover 4 uker skyldes permittering eller omdisponering til andre arbeidsoppgaver på grunn av covid-19.

Det er en forutsetning for godkjenning at turnustjenesten oppfyller målene som fremgår av retningslinjene for turnustjenesten IS-1/2018 kap. 1.3. Enkelte vil trenge ekstra veiledning og opplæring i resterende del av turnusperioden for å oppfylle de forventede ferdighetsmålene.

Noen kandidater har hatt oppgaver i kommune- eller spesialisthelsetjenesten som kan gi kompetanse og ferdigheter som er fysioterapifaglig relevant, og slikt sett fått utnyttet og brukt/utviklet sine  kunnskaper og ferdigheter, eksempelvis arbeid i sykehjem.

Dette er arbeidserfaring som en veileder kan innta i sin konkrete vurdering av om turnustjenesten kan anbefales godkjent. Sluttattesten fra turnusveilederen skal attestere at turnusfysioterapeuten har fått nødvendig erfaring og ferdigheter i tråd med retningslinjene kap. 1.3.

Fravær utover 8 uker

Turnusfysioterapeuter som har fravær utover 8 uker ved utløpet av turnusåret høsten 2020 må ta igjen dette som resttjeneste. Resttjeneste kan med fordel gjennomføres på samme tjenestested som der kandidaten var på tidspunktet for stengningsvedtaket. Tjenesten forlenges da tilsvarende fravær utover 8 uker.

Etter avtale med arbeidsgiver kan det for denne situasjonen være aktuelt å benytte eventuell resterende ferie for å gjennomføre resttjeneste. Dersom resttjenesten avtjenes på et nytt turnussted vil resttjenesten ha en minstetid på 2 måneder.

Turnusfysioterapeuter som har fravær utover 8 uker kan ta kontakt med fylkesmannen i tjenestefylket for råd og veiledning om gjennomføring av resttjeneste. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold