Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart 1. tertial 2020

Først publisert: 02.07.2020 Sist faglig oppdatert: 02.07.2020

Median tid til tjenestestart var 62 dager i 1. tertial 2020. Dette er en nedgang på fem dager sammenliknet med 1. tertial 2019.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Norsk pasientregister (NPR).

Regional variasjon

Median tid til tjenestestart går ned i Helse Sør-Øst og Nord, og øker i Vest og Midt-Norge. Kortest tid til tjenestestart har Helse Nord (55 dager) og Helse Vest og Midt-Norge har lengst tid til tjenestestart (78 dager). Median tid til tjenestestart øker mest i Helse Midt-Norge (11 dager) og reduseres mest i Helse Sør-Øst (9 dager).

Tid til tjenestestart inkluderer både utrednings- og behandlingsprosedyrer. De største gruppene i utvalget er hjerteutredning (ultralyd av hjertet), koloskopi og gastroskopi.

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart

 • Koloskopi (26 dager)
 • Spyttkjertel, vevsprøve (biopsi) (29 dager)
 • Gastroskopi, poliklinisk undersøkelse (32 dager)
 • Rektoskopi (41 dager)

Median tid til koloskopi reduseres noe fra 1. tertial 2019 til 1. tertial 2020, er stabil for gastroskopi, og øker litt for rektoskopi og vevsprøve av spyttkjertel.

Tjenestene med lengst median tid til tjenestestart

 • Skjeling, botoxbehandling, voksne (332 dager)
 • Skjeling, operasjon (280 dager)
 • Brystreduserende operasjon, mann (272 dager)
 • Sykelig overvekt, utredning og operasjon (241,5 dager)

Median tid til tjenestestart reduseres for utredning og operasjon av sykelig overvekt, og øker for de andre tjenestene.

Fakta

 • Tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp.
 • Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelser utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes.
 • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold