Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Revidert smittevernveileder for kystcruise langs norskekysten

Først publisert: 16.07.2020 Sist faglig oppdatert: 16.07.2020

Helsedirektoratet har revidert smittevernveilederen for kystcruise langs norskekysten, etter at Norge fra 15. juli åpnet for reisende fra land i Schengen og EU med tilfredsstillende lavt smittenivå.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
35062433-fjord-geirangerfjord-with-cruise-ship-norway-foto-mostphotos.jpg
Helsedirektoratet har revidert smittevernveilederen for kystcruise langs norskekysten. Foto: Mostphotos

Smittevernveileder for kystcruise langs norskekysten beskriver bl.a. hvordan cruiseoperatørene skal innrette smittevernet ombord, og hvilke rutiner operatøren skal ha f.eks. ved mistanke om smitte eller det blir påvist smitte om bord.

Endringer i versjon 2 av veilederen

  • Passasjerer og mannskap kan gå kun gå i land, dersom mannskapet og passasjerene utelukkende består av personer som ved ombordstigningen ikke er omfattet av karanteneplikten etter covid-19- forskriften § 5.
  • Virksomheten må utarbeide god smittevernplan i tråd med til enhver tid gjeldende nasjonale regler, sammen med lokale tilbydere av aktiviteter og lokalsamfunn når en planlegger ilandstigninger i bebyggede områder. Ilandstigning i bebyggede områder skal unngås i så stor utstrekning som mulig.
  • Virksomhetene må utarbeide rutine for godt smittevern i tråd med til enhver tid gjeldende nasjonale regler ved ilandstigninger.
  • Alle som går i land skal være i faste kohorter (maksimum 45 personer i hver kohort).

Veileder for kystcruise langs norskekysten under covid-19-epidemien 2020 (pdf)

Guide for coastal cruises along the Norwegian coastline during the Covid-19 pandemic 2020 (pdf)

Covid-19-forskriften § 10 b Krav til gjennomføring av kystcruise langs norskekysten

Må legge frem plan for Helsedirektoratet

Virksomhetene som tilbyr kystcruise langs norskekysten skal før oppstart legge frem for Helsedirektoratet en plan som beskriver hvordan virksomheten skal sikre at de ivaretar smittevernkravene i anbefalingene som stilles i lov, regelverk og i veilederen.

Denne skal sendes Helsedirektoratet sammen med sjekkliste (del 3) for smittevern hos cruiseoperatørene (virksomhetene). Sjekklisten for smittevern (del 3) må fylles ut og de ulike rutinene skal vedlegges.

Planene sendes på e-post Helsedirektoratets postmottak

Veileder for kystcruise langs norskekysten under covid-19-epidemien 2020 er utgitt av Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet har levert faglige innspill.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold