Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny indikator som måler planlagte pasientavtaler på sykehusene

Først publisert: 28.05.2020 Sist faglig oppdatert: 28.05.2020

Helsedirektoratet publiserer i dag en ny indikator som måler hvor stor andel av de planlagte pasientavtalene på sykehusene som er satt opp med fastsatt dag og tidspunkt. Indikatoren har fått navnet Planleggingshorisont.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Sykehusene har som mål å bli bedre til å planlegge fastsatte timeavtaler for sine pasienter. God planlegging gir forutsigbarhet for pasientene, og bidrar til at helsetjenesten kan utnytte ressursene godt. Dette skal de gjøre ved å blant annet ved å øke andel planlagte timeavtaler med fastsatt tid og redusere bruken av foreløpige timeavtaler.

BIlde-Hilde-Christiansen.jpg
Hilde Christiansen. Foto fra helse-vest.no

God planlegging er viktig for god drift, pasientsikkerhet og pasientopplevelse. Det er viktig at pasientene får tildelt time og at fagmiljøene unngår bruk av foreløpige timeavtaler, også kalt tentativ tid, så langt det er mulig. Helsedirektoratet har gjort et viktig arbeid med å utvikle Planleggingshorisont, sier Hilde Christiansen, direktør i avdeling medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest.

Arbeidsgruppen for indikator- og metodeutvikling (AIM, opprettet i 2015) har hatt ansvaret for utviklingen av indikatoren planleggingshorisont. Alle de fire regionale helseforetakene har representanter i gruppen i tillegg til representanter fra Helsedirektoratet. Helse Vest leder i år sekretariatet for arbeidsgruppen.

Planleggingshorisont oppdateres med tall hver måned. Datakilden er Norsk pasientregister (NPR). Indikatoren inngår i et knippe av nasjonale styringsmål for de regionale helseforetakene.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold