Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye nasjonale faglige råd for multidose

Først publisert: 25.09.2019 Sist faglig oppdatert: 23.09.2019

Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige råd for multidose. Multidose er et viktig virkemiddel for å sikre at kronisk syke pasienter som behandles med flere legemidler samtidig får disse til rett tid.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Multidose er maskinpakkede legemidler hvor alle tabletter som skal gis til samme tidspunkt pakkes samlet i en pose. Dette merkes med pasientens navn, legemidlenes navn, dose og tidspunkt for når tablettene skal tas.

I de nye nasjonale faglige rådene for multidose kommer det blant annet frem at kommunen bør ha skriftlige rutiner for hvordan multidosepasienter skal følges opp, og at kommunen bør tilby nødvendig opplæring til personell som håndterer multidose.

Helsedirektoratet kommer også med råd om hvordan pasienter og pårørende bør informeres i forbindelse med oppstart av multidose.

–  Det er viktig at bruken av multidose som ordning skjer på en forsvarlig måte og i nært samarbeid mellom kommune, lege og apotek, sier avdelingsdirektør Morten Græsli i Helsedirektoratet.

Kommunen bestemmer om multidose skal brukes

Hoveddelen av pasienter i multidoseordningen er pasienter med vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten og i ulike omsorgsboliger. Multidose benyttes også av pasienter på sykehjem.

– Det er den enkelte kommune som avgjør om multidose benyttes i kommunen, og hvilke pasienter dette egner seg for. Hvilke pasienter som tilbys multidose må kommunal helse- og omsorgstjeneste avgjøre i samråd med ansvarlig lege, sier Græsli.

Både legen og kommunen kan foreslå en ordning med multidosepakkede legemidler, men det er kommunen som har ansvaret for å administrere ordningen basert på det enkelte vedtak om bistand.

Et godt tilbud for kroniske syke

Multidose kan være et godt tilbud til kronisk syke pasienter som fast behandles med flere legemidler samtidig.

– Samtidig er det viktig å være klar over at multidose pakkes og leveres for 2-4 uker om gangen. Multidose er derfor ikke egnet for pasienter som trenger hyppige dosejusteringer eller ved planlagt nedtrapping, sier Græsli.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold