Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus

Først publisert: 03.09.2020 Sist faglig oppdatert: 03.09.2020

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot invasive soppinfeksjoner og infeksjoner i nedre luftveier.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Reviderte retningslinjer for anbitiotika i sykehus. Foto-Katrine Sunde, Helse Bergen.jpg
Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot invasive soppinfeksjoner og infeksjoner i nedre luftveier. Foto-Katrine Sunde, Helse Bergen

Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus er mye brukt og består av rundt 160 diagnoser/indikasjoner med flere underliggende anbefalinger. Retningslinjen er fra 2013, og en oppdatering har vært etterlengtet. Helsedirektoratet reviderer retningslinjen i samarbeid med helsetjenesten, og nå lanseres de første reviderte anbefalingene mot invasive soppinfeksjoner og infeksjoner i nedre luftveier.

-Riktig bruk av antibiotika er viktig for å gi pasienten god behandling og for å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Jeg er glad for oppdateringen og vil takke engasjerte fagfolk for jobben de gjør i dette prosjektet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Faglig og digital oppdatering

Prosjektet gir retningslinjen både faglig og digital oppdatering, og skal etter planen vare ut 2021. Helsedirektoratet publiserer oppdaterte anbefalinger fortløpende etter hvert som de blir ferdige.

I tillegg til faglig oppdatering, blir kodet og strukturert, slik at andre gjennom et API (Application Programing Interface) enkelt kan hente ut innholdet og bruke det inn i sine systemer, som for eksempel journalsystemer.

Faglig forankring

Helsedirektoratet har ansatt Per Espen Akselsen fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) som faglig redaktør. Han leder en redaksjon med fire andre infeksjonsmedisinere. Ytterligere fagkompetanse involveres gjennom tematiske fagnettverk.

-Denne måten å organisere prosjektet på fungerer godt. Vi er svært fornøyde med fagnettverkenes engasjement. De er uvurderlige for kvalitetssikring av innholdet og for at retningslinjen blir klinisk anvendbar. Medvirkning gir eierskap og bidrar også til implementering, sier Akselsen

Retningslinje for antibiotika i sykehus

Følg prosjektet

Ta kontakt med prosjektet

Se webinar 3. september med presentasjon av de reviderte retningslinjene

Abonner på nytt eller oppdatert innhold